Browsing: Tauhid

Allah Al-Lathif
Kajian Islami 0

Al-Lathif (yang Maha Lembut) Makna kebahasaan Al-Lathif Kata Al-Lathif berasal dari akar kata lathafa yang